Reglementen

De groepsapp wordt uitsluitend gebruikt voor mededelingen vanuit het bestuur, nieuwsbrieven en afmeldingen. Heeft iemand een opmerking of suggestie dan kan dat persoonlijk bij de leiding of bij het bestuur worden gemeld.

Nieuwe leden krijgen allemaal 2 gratis proeflessen. Bij deze lessen is het toegestaan dat de ouders mogen kijken. Na de proeflessen mogen er geen ouders meer kijken (uitgezonderd peutergym).

De kinderen moeten in de kleedkamer wachten totdat Charissa ze haalt of als de andere kinderen klaar zijn met gymmen.

Op het moment dat de kinderen van groep 6,7 en 8 in de kleedkamer zijn om zich om te kleden is het niet wenselijk dat er ouders aanwezig zijn in de kleedkamer dit i.v.m. privacy van de kinderen.

 

 

Aansprakelijkheid van de vereniging

 

De vereniging heeft een aansprakelijkheidsverzekering bij Univé. De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval van het onrechtmatig vervreemden van andermans eigendommen tijdens de lessen. Gelieve waardevolle spullen thuis te laten.