Nieuws

In de krant vanwege aanbieden online lessen

De Schakel, de lokale krant die nieuws uit de regio Aa en Hunze brengt, heeft een artikel geplaatst over onze vereniging vanwege ons aanbod van online lessen tijdens de harde lockdown. Het artikel verscheen in print in De Schakel, die huis-aan-huis bezorgd wordt, en online op de website van De Schakel.
Het artikel is te lezen op Gymnastiekvereniging Olympia biedt online lessen | schakel.  

Sinterklaasfeest op zaterdag 4 december 2021 

Sportclub Olympia en Dorpscooperatie De Brug organiseren een Sinterklaasfeest in Gasselternijveen.

13.00 – 14.00 uur: rondtocht van Sinterklaas en zijn pieten door het dorp
14.00 – 14.45 uur: pietenfeest voor kinderen van 3 jaar t/m groep 3 in De Strohalm
14.45 – 15.30 uur: pietenfeest voor kinderen van groep 4 t/m 8 in De Strohalm

Kom verkleed en doe mee met dansen op muziek, sport en spel, parcours, en krijg uiteraard wat lekkers!
Sinterklaas heeft het helaas te druk om in De Strohalm het pietenfeest bij te wonen.

We houden ons aan de geldende coronamaatregelen; ouders/verzorgers/toeschouwers zijn daarom helaas niet welkom in De Strohalm.
Willen ouders met de jongste kinderen Sinterklaas en zijn pieten zien, dan is daar alle gelegenheid toe tijdens de rondtocht door het dorp. U zult ze al van verre horen aankomen!

Sportinstuif voor alle kinderen van het dorp op zaterdag 3 juli 2021 

Sportclub Olympia organiseert op zaterdag 3 juli a.s. voor alle kinderen in het dorp een Sportinstuif. Je kunt komen springen op het springkussen, over de stormbaan racen, dansen op muziek en kennismaken met kickboxen! 

Tijd: tussen 14.00 en 16.00 uur in- en uitloop.
Locatie: sportveld achter De Strohalm.
Begeleiding: kinderen t/m groep 4 zijn welkom onder begeleiding van een ouder/verzorger.

De Sportinstuif wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Drenthe (Frisse Start, #frissestartAaenHunze) en Dagwinkel Hoeve Gasselternijveen. 

Besluiten jaarlijkse algemene ledenvergadering van dinsdag 22 juni 2021

Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van dinsdag 22 juni j.l. werden een aantal besluiten genomen, namelijk:
– enkele wijzigingen in de reglementen (zie ‘Reglementen’ onder ‘Lid worden’),
– aanpassing van de contributie (afschaffing inschrijfgeld, contributie volwassenen van €39,- per kwartaal naar €160,- per jaar voor de 1e sport en €120,- per jaar voor de 2e sport),
– naamswijziging naar Sportclub Olympia, gezien het lesaanbod veel meer omvattend is dan enkel gymnastiek.

Versoepeling coronamaatregelen: vanaf 5 juni 2021 groepslessen volwassenen weer in de sportzaal

Vanaf 5 juni a.s. vinden versoepelingen van de coronamaatregelen plaats waarbij een belangrijke verandering voor onze vereniging is dat volwassenen weer binnen mogen sporten en dat groepslessen voor volwassen weer zijn toegestaan. Daarnaast mogen kleedkamers en douches weer gebruikt worden. Dit betekent dat de lessen voor volwassenen vanaf 5 juni a.s. weer in De Strohalm gegeven kunnen worden. De lessen voor de jeugd worden sinds 25 mei j.l. weer in De Strohalm gegeven.

Jaarlijkse algemene ledenvergadering op dinsdag 22 juni 2021

De leden en ouders/verzorgers van leden werd bericht gestuurd dat ze van harte worden uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Vanwege de nog geldende coronamaatregelen biedt de Corona-spoedwet naast uitstellen van de algemene ledenvergadering de mogelijkheid tot digitaal vergaderen. Gezien het bestuur probeert zoveel als mogelijk de continuïteit van de vereniging te borgen, is zij voornemens de vergadering die normaalgesproken in juni in De Spil plaatsvindt, dit jaar digitaal te organiseren. Om de vergadering digitaal te kunnen organiseren, is de leden gevraagd zich vóór 14 juni a.s. op te geven indien zij de vergadering willen bijwonen.

Wijziging per 14-06-2021
Door versoepelingen van de coronamaatregelen behoort een fysieke bijeenkomst in De Spil wél weer tot de mogelijkheden. De leden werden per mail geinformeerd over het voorstel alsnog een fysieke algemene ledenvergadering te organiseren en de daarbij horende aangepassingen in werkwijze.

Wijziging lesrooster en leiding vanaf maandag 17 mei 2021

Op donderdag 22 april heeft Marlies Lubben-Bruns haar laatste lessen gymnastiek en turnen bij onze vereniging gegeven en op zaterdag 15 mei vond haar laatste les voor bodyfit en steps plaats. We bedanken Marlies voor de gegeven lessen en wensen haar veel succes in haar verdere loopbaan.

Vanaf maandag 17 mei worden de lessen peutergymnastiek, gymnastiek en turnen verzorgd door Irana Remmelts. 
Vanaf dinsdag 25 mei worden de lessen peutergymnastiek, gymnastiek en turnen weer in sporthal De Strohalm gegeven. De praktische regels t.a.v. corona gelden zoals eerder; zie bij ‘Coronavirus’ onder ‘Nieuws’.

Vanaf woensdag 2 juni worden de lessen bodyfit en steps eveneens door Irana Remmelts verzorgd. Het lesrooster is gewijzigd; zie bij ‘Lesrooster’ onder ‘Lessen’. De lessen worden buiten gegeven, omdat groepslessen voor volwassenen binnen nog niet zijn toegestaan. 

 

Op maandagavond 31 mei 2021 start de 2e cursus bodypump en (onder voorbehoud) powerpilates.

De eerste cursus bodypump wordt goed bezocht en de deelnemers en trainer zijn enthousiast!

Op maandag 31 mei aanstaande start de tweede cursus bodypump (6-weekse cursus).
Onder voorbehoud (o.a. afhankelijk van animo en geschikte omstandigheden) kan daarnaast op maandag 31 mei gestart worden met een nieuwe sport in ons aanbod: de 6-weekse cursus powerpilates
Zie voor meer informatie bij ‘Aanbod’ onder ‘Lessen’.

Tijd: maandag van 18.30-19.30 uur en van 19.30-20.30 uur.
Kosten: 6 lessen voor € 20,-.
Locatie: parkeerplaats achter De Strohalm.
Opgave: middels ‘Aanmeldformulier cursus’ onder ‘Lid worden’.
Overig: kleed je naar het weer, de lessen vinden buiten plaats. Wil je een eigen (yoga)matje meenemen?

 

Op maandagavond 12 april 2021 wordt gestart met een nieuwe sport in ons aanbod: bodypump!

Op maandag 12 april aanstaande starten de lessen bodypump. Dit is nieuw in ons aanbod!
Bodypump is een totale workout met (lichte) gewichten op muziek. 
Opgeven is nog mogelijk!

Tijd: maandag van 18.30-19.30 uur (1e groep) en 19.30-20.30 uur (2e groep).
Kosten: 6 lessen voor € 20,-.
Locatie: parkeerplaats achter De Strohalm.
Opgave: middels mail naar bestuur@gymnastiekverenigingolympia.nl of via het contactformulier op de website.
Overig: kleed je naar het weer, de lessen vinden buiten plaats. Wil je een eigen (yoga)matje meenemen?

Nieuwsbrief verspreid in Gasselternijveen, Drouwenerveen en Gasselternijveenschemond.

In maart 2021 werd de nieuwsbrief huis-aan-huis verspreid. Het in september 2020 aangestelde bestuur stelde zich voor, er was een terugblik en een vooruitblik, en Vriend van Olympia werd geïntroduceerd.

Terugblik van 1-9-2020 tot 31-12-2020…

Met frisse moed zijn we aan dit bestuurlijk avontuur begonnen. Al snel kwamen wij tot de conclusie dat het huidige ledenaantal moet groeien om te kunnen blijven bestaan. Hier lag voor ons dan ook de hoogste prioriteit. Ondanks het feit dat corona veel onzekerheid met zich meebracht en de mogelijkheden voor activiteiten beperkt waren, kunnen we terugkijken op 2 succesvolle acties.
Op 15 oktober hebben we apenkooi georganiseerd. Het was een groot succes met een opkomst van 80 enthousiaste kinderen.
Op 3 december werd het pietendiploma gehaald door 60 kinderen verdeeld over 2 groepen. Dagwinkel Hoeve sponsorde de vereniging met pepernoten en strooigoed, zodat het een gezellig feest werd.
We hebben in deze periode 12 nieuwe leden mogen verwelkomen en we hebben veel kinderen gezien die zichtbaar plezier in sport hebben gehad tijdens de activiteiten.
Helaas zorgen de coronamaatregelen ervoor dat we in de leeftijd > 12 jaar weinig hebben kunnen organiseren. De regulieren groepslessen Bodyfit en Steps op de zaterdagmorgen hebben we al snel moeten annuleren. Ook de alternatieve invulling, samen aan de wandel rondom het mooie Gasselternijveen, kon vanwege de maatregelen niet meer doorgang vinden.

Toekomst na 1-1-2021…

Als nieuw bestuur vinden we bewegen voor iedereen belangrijk. Daarom willen wij sporten dichtbij, voor jong en oud, voor iedereen op zijn/haar eigen niveau mogelijk maken binnen onze vereniging. We hebben veel ideeen over de toekomst. De vereniging bestaat al sinds 1903 en wij gaan ons inzetten voor het voortbestaan ervan.
Momenteel ligt er een plan voor nieuw aanbod. Zo willen wij op de maandagavond Bodypump en Powerpilates aan gaan bieden. En willen we het Nijntje beweegdiploma introduceren voor de allerkleinsten onder ons. Helaas kunnen we dit nu, door de huidige coronamaatregelen, nog niet aanbieden. Zodra dit wel kan, zullen we dit kenbaar maken via onze facebookpagina, het dorpsportaal en via promotie in o.a. de Dagwinkel. Meld je alvast aan voor de 1e periode van 8 tot 12 lessen bodypump en/of powerpilates, let op, er is een maximum van 15 personen per les!

We hopen dat de situatie rondom corona ons de komende tijd weer de vrijheid geeft om te werken aan deze toekomst. Om te blijven bestaan hebben we meer leden nodig. We willen daarom het lesaanbod uitbreiden en workshops van enkele weken/maandan aanbieden, zodat er voor elk wat wils is. 
Wij vragen ons af; waar hebben onze dorpsgenoten behoefte aan? Dus bij deze een oproep aan iedereen. Lees je dit en heb je een leuk idee of misschien wel een bekende die een workshop kan en wil verzorgen, dan horen wij dat graag. Wij zijn te bereiken via bestuur@gymnastiekverenigingolympia.nl.

Vriend van Olympia

Wil je ons helpen weer te gaan groeien en bloeien, word dan Vriend van Olympia!

Mocht u geen lid willen worden, maar bent u wel enthousiast over de vereniging en wilt u helpen deze voorziening te behouden in het dorp? Dan kunt u vanaf nu ook donateur worden, vriend van de vereniging. Aanmelden kan door de antwoordstrook in de nieuwsbrief in te leveren bij de leden van het bestuur of via de optie ‘Vriend worden’ op onze website.

Als dank voor de steun om weer te kunnen groeien en bloeien ontvangen alle vrienden van de vereniging die zich aanmelden voor 1 april 2021 een pot met vroijke voorjaarsbollen cadeau!