Lidmaatschap

Lid worden

Ieder nieuw lid heeft recht op 2 gratis proeflessen. Na de proeflessen dient het nieuwe lid te worden aangemeld middels het aanmeldformulier op de website (te vinden in het menu onder ‘Lid worden’). 
Aanmelding kan op elk willekeurig moment in het seizoen. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een volledig seizoen of het resterende gedeelte van een seizoen. 
Voor de betaling van de contributie wordt middels het aanmeldformulier toestemming voor automatische incasso gevraagd. Het inschrijfgeld van € 2,50 wordt eenmalig tezamen met de eerste contributie geincasseerd.

Contributie

Leden van Olympia zijn contributie verschuldigd voor het lidmaatschap. De volgende bedragen zijn vastgesteld:

Prijzen per kwartaal
Peutergym        € 27,-
Gym                   € 36,-
Turnen               € 42,-
Bodyfit               € 39,-
Steps                  € 39,-

Prijzen per lessenserie (6 lessen)
Bodypump         € 20,-

Bij tussentijds instromen wordt de verschuldigde contributie naar rato berekend. De betalingen vinden plaats per automatische incasso per kwartaal (januari, april, juli en oktober).

Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Tijdens schoolvakanties vervallen de lessen. Hierbij worden de schoolvakanties van het basisonderwijs in de gemeente Aa en Hunze gevolgd.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar woonachtig in de provincie Drenthe, die om financiele redenen zelf geen lidmaatschap kunnen betalen. Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl.

Lidmaatschap opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend worden doorgegeven via email aan lidworden@gymnastiekverenigingolympia.nl.

Het lidmaatschap wordt voor een volledig seizoen aangegaan, wat betekent dat bij opzegging in de loop van het seizoen nog contributie verschuldigd is voor het gehele seizoen/verenigingsjaar.
Afmeldingen dienen uiterlijk vóór 15 juni te zijn doorgegeven.