Lidmaatschap

Lid worden

Ieder nieuw lid heeft recht op 2 gratis proeflessen. Na de proeflessen dient het nieuwe lid te worden aangemeld. Dit kan bij voorkeur middels het aanmeldformulier op de website (te vinden in het menu onder ‘Lid worden’), of door invullen van het aanmeldformulier op papier (aanwezig in de Strohalm). 
Aanmelden kan op elk willekeurig moment in het jaar. Na de aanmelding zal de penningmeester de contributie (eventueel naar rato) incasseren.

Contributie

Leden van Olympia zijn contributie verschuldigd voor het lidmaatschap. De volgende bedragen zijn vastgesteld op de ALV van 22 juni 2021:

Prijzen per kwartaal
Peutergym        € 27,-
Gym                   € 36,-
Turnen               € 42,-

Prijzen per jaar
Bodyfit, Steps, Bodypump, Powerpilates:
1e sport:             € 160,-
2e sport:             € 120,-

(korting indien een lid aan 2 sporten deelneemt)

Bij tussentijds instromen wordt de contributie naar rato berekend.
De betalingen vinden plaats per automatische incasso aan het begin van elk kwartaal (januari, april, juli en oktober).

Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Tijdens schoolvakanties vervallen de lessen. Hierbij worden de schoolvakanties van het basisonderwijs in de gemeente Aa en Hunze gevolgd.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar woonachtig in de provincie Drenthe, die om financiële redenen zelf geen lidmaatschap kunnen betalen. Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl.

Lidmaatschap opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap is mogelijk op 2 momenten in het jaar. Afmeldingen dienen uiterlijk voor 15 december of 15 juni schriftelijk te zijn doorgegeven via het contactformulier op de website of via email aan lidworden@gymnastiekverenigingolympia.nl.

Indien er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor afmelding tussentijds wenselijk is, dan dient er persoonlijk contact gezocht te worden met het bestuur en dan onderzoeken we of we tot een passende oplossing kunnen komen.