Lidmaatschap

Contributie 2019-2020

Leden van Olympia zijn contributie verschuldigd voor het lidmaatschap. Voor het seizoen 2019/2020 zijn de volgende bedragen vastgesteld. Bij tussentijds instromen wordt de contributie naar rato berekend.

Prijzen per kwartaal:

PEUTERGYM:                                               € 27,-  

GYM                                                              € 36,- 

TURNEN                                                       € 42,-

BOOTCAMP                                                € 50,- per editie of € 8,- per les

De betalingen vinden plaats per automatische incasso per kwartaal (oktober, januari, april, en juli).                                                          

  

Lid worden

Loop gerust even binnen om de sfeer te proeven of om deel te nemen aan twee gratis proeflessen.

Lid worden kan uitsluitend via het aanmeldformulier van onze website. (zie onder het menu “lid worden” / aanmeldformulier). Aanmelden kan op elk willekeurig moment in een seizoen. Het lidmaatschap ga je aan voor een volledig of resterend gedeelte van een seizoen. Voor de betaling van de contributie geeft u middels het aanmeldformulier de vereniging toestemming om uw contributie per kwartaal te incasseren. Het inschrijfgeld €2.50 wordt eenmalig tezamen met uw contributie geïncasseerd, door middel van uw automatische incasso die u aan de vereniging heeft verleend. 

 

Jeugdsportfonds

Jeugdsportfonds Drenthe is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar woonachtig in de provincie Drenthe, die om financiele redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl.

 

 

Beeindigen lidmaatschap

Afmeldingen kunnen uitsluitend worden doorgegeven via de email (lidworden@gymnastiekverenigingolympia.nl). Normaliter wordt het lidmaatschap voor een volledig seizoen aangegaan, dus wanneer iemand het lidmaatschap in de loop van het seizoen stop zet, moet nog wel contributie worden betaald tot en met juli. Een seizoen loopt van 1 augustus tot en met 31 juli, dus afmeldingen dienen uiterlijk voor 15 juli te zijn doorgegeven. 

Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus 2019 t/m 30 juni 2020. Vanaf 1 juli 2020 loopt het verenigingsjaar van 1 juli t/m 30 juni. Tijdens de schoolvakanties (vakanties gaan gelijk op met de vakanties in het basisonderwijs in de gemeente Aa en Hunze) vervallen alle lessen.